STENDHAL, s.r.o. poskytuje predajné a popredajné služby pre oblasť meracej a regulačnej techniky pre plynárenský priemysel a aj ďalšie oblasti energetiky.

STENDHAL, s.r.o. spolupracuje s viacerými svetovými renomovanými výrobcami týchto technológií ako ich lokálny zástupca pre Slovensko.