STENDHAL, s.r.o. poskytuje predajné a popredajné služby pre oblasť meracej a regulačnej techniky pre plynárenský priemysel a aj ďalšie oblasti energetiky. Spolupracuje s viacerými svetovými renomovanými výrobcami týchto technológií ako ich lokálny zástupca pre Slovenskú republiku.

Poradenstvo v oblasti meracej a regulačnej techniky

Svojim stálym, ale i potencionálnym partnerom poskytujeme poradenské služby v oblasti meracej a regulačnej techniky pre plynárenstvo a energetiku. V prípade riešenia závažnejšieho problému sme Vám k dispozícii aj osobne po vzájomnej dohode.

Naše stanovisko je konzultované aj priamo s výrobcom vhodného produktu, čím je zabezpečená kontrola nášho riešenia.

V prípade záujmu Vám radi zodpovieme na Vaše otázky po vyplnení nášho formulára.